Spolek pro sochu Jana Očka

spolekprosochu

Socha Jana Očka ve Vlašimi

„SPOLEK PRO STAVBU SOCHY JANA OČKA Z VLAŠIMI, Z. S.“.

Tento zcela neziskový útvar má za cíl získat finanční prostředky, zorganizovat výběrové řízení a zajistit výrobu a umístění sochy možná nejvýznamnějšího rodáka našeho města: Jana Očka z Vlašimi, prvního českého kardinála, pražského arcibiskupa, rádce a důvěrníka Karla IV. Vedení tohoto spolku se ujali pánové Mgr. Miloš Povolný, MVDr. Jiří Hostek a Mgr. Radovan Cáder s podporou dalších spolupracovníků. Předpokládané náklady na výrobu sochy se pohybují okolo 1 mil. Kč. Snahou spolku bude, aby se na této částce podílelo město a finanční příspěvek přislíbil také kardinál Dominik Duka při své poslední návštěvě Vlašimi. Po určitém váhání jsme se ale rozhodli, že by bylo dobré zapojit do financování také občany a širokou veřejnost.

Kdo byl Jan OčkoKdo byl Jan Očko

Pocházel z rodu Jankovských z Vlašimi. Počátkem 40 let 14. století se sblížil s markrabětem moravským a pozdějším králem Karlem IV., stal se jeho notářem, kaplanem a důvěrníkem. Roku 1342 byl přijat za kanovníka pražské kapituly, dále získal účady kanovníka kapituly sv. Petra v Mělníku, kanovníka kapituly sv. Jana ve Vratislavi, úřady probošta kapituly Všech svatých na Pražském hradě a biskupské kapituly v Olomouci. Roku 1344 získal papežský dispens promíjející mu nemanželský původ (jeho matka nebyla za otce provdána).

Spolek pro sochu

Foto ze zakládající schůzky budoucích členovů Spolku pro realizaci sochy Jana Očka z Vlašimi - l.p.2017

 

Spolek pro sochu

Členové spolku

Zleva stojící: Pavel Röschel, Radovan Cáder, Karel Kroupa, Luděk Jeništa, Pavel Pešout. Zleva sedící: Miloš Povolný, Jiří Hostek, Josef Moudrý, Petr Blabol

Členové spolku

Vizualizace

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Číslo transparentního účtu, na který můžete zasílat své příspěvky: 4970745319/0800

NAHLÉDNUTÍ DO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU ZDE

Internetová prezentace www.spolekprosochu.cz je tvořena se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web (projekt Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých), novely zákona č. 365/2000 Sb i WCAG 1.0.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvetšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

HTML dokumenty jsou tvořeny strukturálním XHTML 1.0 Strict. K vizuální prezentaci pak pokužívá kaskádových stylu (CSS). Kaskádové styly lze vypnout pomocí odkazu Vypnout CSS (styly jdou poté opět zapnout). Tato funkčnost vyžaduje povolené cookies v prohlížeci.

Pro nejdůležitejší navigační prvky tohoto webu jsou použity následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

Celá prezentaci je postavena na robustním publikačním systému Moje redakce© , který pro vás dodává Anawe (www.anawe.cz - Vše pro Vaší prezentaci nejen na internetu).

Naleznete-li na těchto stránkách cokoliv, co by podle vás neodpovídalo požadavkům přístupnosti, informujte nás, prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.