Kdo byl Jan Očko

Spolek pro sochu Jana Očka / Kdo byl Jan Očko

Kdo byl Jan OčkoKdo byl Jan Očko

Pocházel z rodu Jankovských z Vlašimi. Počátkem 40 let 14. století se sblížil s markrabětem moravským a pozdějším králem Karlem IV., stal se jeho notářem, kaplanem a důvěrníkem. Roku 1342 byl přijat za kanovníka pražské kapituly, dále získal účady kanovníka kapituly sv. Petra v Mělníku, kanovníka kapituly sv. Jana ve Vratislavi, úřady probošta kapituly Všech svatých na Pražském hradě a biskupské kapituly v Olomouci. Roku 1344 získal papežský dispens promíjející mu nemanželský původ (jeho matka nebyla za otce provdána).